• Mgr. Aleš Lang
    patentový zástupce

MOJE SLUŽBY


Patentové rešerše

Provedu vyhledání v patentové databázi vynálezů nejpodobnějších Vašemu nápadu.

Přihlášky vynálezu

Připravím a zastoupím přihlášku vynálezu před patentovým úřadem tak, aby se úřad bez zbytečných odkladů zabýval obsahem přihlášky a ne její formální stránkou.

Přihlášky užitných               vzorů

Připravím a zastoupím přihlášku užitného vzoru před patentovým úřadem tak, aby splňovala formální požadavky a užitný vzor byl bez zbytečných odkladů zapsán.

Poradenství

Zodpovím Vaše obecné otázky z oblasti práva a praxe k duševnímu vlastnictví, a narhnu postup řešení Vaší situace ať už přímo v rámci osobního zastoupen, nebo za součinnosti spolupracující patentové kanceláře (tuzemské/zahraniční).

Jak probíhá spolupráce

1) Klient mě kontaktuje. Buď v telefonu rovnou klade své otázky, případně v emailu krátce načrtne své přání. Pokud mi klient napíše, zavolám mu při první příležitosti nazpátek.

2) Telefonicky probereme klientův záměr. Podle požadavků klienta připravím cenovou nabídku.

3) Pokud bude klient souhlasit, podepíše se příkazní smlouva, nebo se pošle závazná objednávka, případně klient uhradí zálohovou fakturu.

4) Klient mi předá podrobné podklady ke svému vynálezu (email, Skype, atp.), nebo za klientem dojedu na místo existence vynálezu. Jednou vynález vidět, je lepší, než si o tom dlouze dopisovat.

5) Podle typu zakázky připravím rešeršní zprávu, nebo první návrh textu přihlášky vynálezu / užitného vzoru. Odešlu klientovi k připomínkování.

6) Podle připomínek klienta se přihláška doladí a odešle na patentový úřad (Úřad průmyslového vlastnictví).

7) Jakmile přijde reakce z Úřadu, klient je informován. Pokud Úřad nesouhlasí s udělením patentu, domluvím si jednání s klientem, kde vysvětlím, co Úřadu na přihlášce vadí, a jaké lze očekávat další finanční náklady. Pak je na klientovi, zda mi poskytne další argumentační munici pro pokračování řízení, nebo zda se rozhodne v tažení proti námitkám Úřadu nepokračovat.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS2018 – 2020

samostatně podnikající patentový zástupce

2017 – 2018

patentový zástupce ve společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s. r. o.

2014 – 2017

asistent patentového zástupce ve společnosti PatentCentrum Sedlák
​​​​​​​& Partners s. r. o.

Vytvořte si  web zdarma